Plenumsmøte

Plenumsmøte

Sametingets plenumsmøte starter tirsdag 7. desember kl. 09.00 og avsluttes fredag 10. desember innen kl. 14.00. Møtet holdes denne gang i Alta, Scandic hotel. Mandag 6. desember er satt av til gruppemøter. Sted er ikke avklart.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Komitémøtene starter tirsdag 23. november kl. 09.00 og avsluttes fredag 26. november innen kl. 15.00 via Teams.

Tidspunkt
Tirsdag 07.12.2021 09.00 - fredag 10.12.2021 14.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

46/21 Konstituering
47/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
48/21 Kunngjøring av nye saker
49/21 Spørsmål til Sametingsrådet
50/21 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2022/2023
51/21 Kunstneravtalen 2022
52/21 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2022
53/21 Melding til Stortinget 37 (2020-2021) Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Næringsgrunnlag for levende samisk lokalsamfunn
54/21 Sametingets arbeidsorden – revidering
55/21 Sametingets budsjett 2022
56/21 Sametingets årlige fiskerisak
57/21 Forvaltning og oppfølging av den samiske dimensjonen i InterReg
58/21 Endringer i samelovens språkregler kap. 3 – høring
59/21 Søknad om fritak fra verv som sametingsrepresentant – Eirik Larsen
60/21 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – Ellinor Skartland
61/12 Sametingets strategiplan for samisk barnehagetilbud 2021-2025 – Et krafttak for samiske barnehager
62/21 Oppnevning av Sametingets klagenemnd
63/21 Valg av medlemmer til styret for Finnmarkseiendommen og kontrollkomiteen
64/21 Sametingets arbeidsorden – oppnevning av arbeidsgruppe
65/21 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – John Mathis Utsi
66/21 Valg av fagkomité - To representanter bytter komité
67/21 Oppsigelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Saksfremlegg

Program

Mandag 6. desember

09.00 -  Gruppemøter
12.00 – 13.30 Lunsj
16.00 – 16.30 Plenumsledelsen – opplæring av Aventia
17.00 – 17.30 Representantene – opplæring av Aventia

Tirsdag 7. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:                
Sak 46/21 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 47/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:                                          
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
13.00 – 14.00 Lunsj
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:               
Sak 48/21 Kunngjøring av nye saker
Sak 49/21 Spørsmål til Sametingsrådet
pauser:
Kaffepause kl. 16.30 – 17.00

Onsdag 8. desember

før lunsj 08.00 – 12.00
08.00 – 09.00 Seminar – Informasjon fra leder i Sametingets og NRLs  reindriftsrettsutvalg professor i rettsvitenskap Øyvind Ravna
saker: 
Sak 50/21 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2022/2023
Sak 51/21 Kunstneravtalen 2021
pauser: 
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
13.00 – 14.00 Lunsj
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:              
Sak 52/21 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2021
Sak 53/21 Melding til Stortinget 37 (2020-2021) Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Næringsgrunnlag for levende samisk lokalsamfunn
Sak 54/21 Sametingets arbeidsorden – revidering
pauser:
Kaffepause kl. 16.30 – 17.00
Fellesmiddag kl. 20.00                    

Torsdag 9. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 55/21 Sametingets budsjett 2022
Sak 56/21 Sametingets årlige fiskerisak
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
Lunsj kl. 12.00 – 15.00
13.00 – 14.00 Lunsj
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 57/21 Forvaltning og oppfølging av den samiske dimensjonen i InterReg
Sak 58/21 Endringer i samelovens språkregler kap.3 – høring
Sak 59/21 Søknad om fritak fra verv som sametingsrepresentant – Eirik Larsen
Sak 60/21 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – Ellinor Skartland
Sak 65/21 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – John Mathis Utsi
pauser: 
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 – 17.00

Fredag 10. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 61/21 Sametingets strategiplan for samisk barnehagetilbud 2021-2025 – Et krafttak for samiske barnehager
Sak 62/21 Oppnevning av Sametingets klagenemnd
Sak 63/21 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret for Finnmarkseiendommen og kontrollkomiteen
Sak 64/21 Sametingets arbeidsorden – oppnevning av arbeidsgruppe
Sak 66/21 - Valg av fagkomité - To representanter bytter komité
Sak 67/21 - Oppsigelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
13.00 – 14.00 Lunsj