Rijmmo

Plenumsmøte

Sametingets plenumsmøte starter tirsdag 7. desember kl. 09.00 og avsluttes fredag 10. desember innen kl. 14.00. Mandag 6. desember er satt av til gruppemøter. Sted er ikke avklart.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Komitémøtene starter tirsdag 23. november kl. 09.00 og avsluttes fredag 26. november innen kl. 15.00 via Teams.

Goassa
Tirsdag 07.12.2021 09.00 - fredag 10.12.2021 14.00
Gånnå
Sámediggi - Sametinget

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

46/21 Konstituering
47/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
48/21 Kunngjøring av nye saker
49/21 Spørsmål til Sametingsrådet
50/21 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2022/2023
51/21 Kunstneravtalen 2022
52/21 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2022
53/21 Melding til Stortinget 37 (2020-2021) Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Næringsgrunnlag for levende samisk lokalsamfunn
54/21 Sametingets arbeidsorden – revidering
55/21 Sametingets budsjett 2022
56/21 Sametingets årlige fiskerisak
57/21 Forvaltning og oppfølging av den samiske dimensjonen i InterReg
58/21 Endringer i samelovens språkregler kap. 3 – høring
59/21 Søknad om fritak fra verv som sametingsrepresentant – Eirik Larsen
60/21 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – Ellinor Skartland
61/12 Sametingets strategiplan for samisk barnehagetilbud 2021-2025 – Et krafttak for samiske barnehager
62/21 Oppnevning av Sametingets klagenemnd
63/21 Valg av medlemmer til styret for Finnmarkseiendommen og kontrollkomiteen
64/21 Sametingets arbeidsorden – oppnevning av arbeidsgruppe
65/21 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – John Mathis Utsi
66/21 Valg av fagkomité - To representanter bytter komité
67/21 Oppsigelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Saksfremlegg

Program

Mandag 6. desember

09.00 -  Gruppemøter
12.00 – 13.30 Lunsj
16.00 – 16.30 Plenumsledelsen – opplæring av Aventia
17.00 – 17.30 Representantene – opplæring av Aventia

Tirsdag 7. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:                
Sak 46/21 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 47/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:                                          
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
13.00 – 14.00 Lunsj
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:               
Sak 48/21 Kunngjøring av nye saker
Sak 49/21 Spørsmål til Sametingsrådet
pauser:
Kaffepause kl. 16.30 – 17.00

Onsdag 8. desember

før lunsj 08.00 – 12.00
08.00 – 09.00 Seminar – Informasjon fra leder i Sametingets og NRLs  reindriftsrettsutvalg professor i rettsvitenskap Øyvind Ravna
saker: 
Sak 50/21 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2022/2023
Sak 51/21 Kunstneravtalen 2021
pauser: 
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
13.00 – 14.00 Lunsj
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:              
Sak 52/21 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2021
Sak 53/21 Melding til Stortinget 37 (2020-2021) Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Næringsgrunnlag for levende samisk lokalsamfunn
Sak 54/21 Sametingets arbeidsorden – revidering
pauser:
Kaffepause kl. 16.30 – 17.00
Fellesmiddag kl. 20.00                    

Torsdag 9. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 55/21 Sametingets budsjett 2022
Sak 56/21 Sametingets årlige fiskerisak
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
Lunsj kl. 12.00 – 15.00
13.00 – 14.00 Lunsj
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 57/21 Forvaltning og oppfølging av den samiske dimensjonen i InterReg
Sak 58/21 Endringer i samelovens språkregler kap.3 – høring
Sak 59/21 Søknad om fritak fra verv som sametingsrepresentant – Eirik Larsen
Sak 60/21 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – Ellinor Skartland
Sak 65/21 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – John Mathis Utsi
pauser: 
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 – 17.00

Fredag 10. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 61/21 Sametingets strategiplan for samisk barnehagetilbud 2021-2025 – Et krafttak for samiske barnehager
Sak 62/21 Oppnevning av Sametingets klagenemnd
Sak 63/21 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret for Finnmarkseiendommen og kontrollkomiteen
Sak 64/21 Sametingets arbeidsorden – oppnevning av arbeidsgruppe
Sak 66/21 - Valg av fagkomité - To representanter bytter komité
Sak 67/21 - Oppsigelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 – 10.30
13.00 – 14.00 Lunsj