Møte om 420kV-linja

Møte med Saemien Sijte

Sametingspresident Silje Karine Muotka og sametingsråd Maja Kristine Jåma deltar på digitalt møte med Saemien Sijte 25.november kl. 09.00-10.00. Tema som skal diskuteres er tilbakeføringsprosesser, åpningen av nybygget i 2022 og framtidig husleie.

Dato
25. november 2021
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Digitála/Digitalt