Kalender

Evalueringsmøte med Europarådets overvåkningskomite GREVIO

Sametingsråd Runar Myrnes Balto deltar på evalueringsmøte med Europarådets overvåkningskomite GREVIO 29. november kl. 14.00-15.00. 

Istanbulkonvensjonen om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner ble ratifisert av Norge i 2017. Norge rapporterer til overvåkningskomiteen GREVIO om arbeidet med implementering av konvensjonen.

Dato
29. november 2021
Tid
14:00 - 15:00
Sted
Digitála/Digitalt