Kalender

Møte i Sametingets kontrollutvalg

Sametingets kontrollutvalg har møte i Tromsø 02.12.21. Møtet finner sted på Radisson Blue Hotel, Sjøgata 7, kl.. 09.00-15.30.

Dato
2. desember 2021
Tid
9:00 - 15:30
Sted
Romsa/Tromsø

Saksliste:

21/21 Innkalling og godkjenning av sakslista
22/21 Åsjord økonomi og Rettshjelp AS – informasjon om kontrollutvalgets rolle og oppgaver
23/21 Åsjord økonomi og Rettshjelp AS - gjennomgang av særskilte regler for kontrollutvalgets ansvars og arbeidsområde og veileder til kontrollutvalgets retningslinjer
24/21 Møtedatoer for 2021
25/21 Åsjord økonomi og Rettshjelp AS – godkjenning av bestilling 05/21 – forundersøkelse som gjelder eierskapsforvaltning av Sametingets aksjer i Samisk hus i Oslo
26/21 Åsjord økonomi og Rettshjelp AS – godkjenning av bestilling 06/21 – habilitetsvurdering av medlemmet Ann-Elise Finbog i forbindelse med sak «Samisk hus i Oslo»
27/21 Gjennomførte saker i 2021 og statusen for disse. Administrasjonen legger fram statusen
28/21 Regnskapsoversikt pr. 31.10.21 Administrasjonen legger fram regnskapsoversikten
29/21 Eventuelt

Lunsj 12.00-12.30

Kontaktperson: Leder i kontrollutvalget Arthur Tørfoss