Kalender

Sametingets klagenemnd har møte

Sametingets klagenemnd har møte 01.- 02.12.21 i Tråante/Trondheim. Møtet starter 01.12 kl. 09.00 og avsluttes 02.12. kl. 12.00.

 

Tidspunkt
Onsdag 01.12.2021 09.00 - torsdag 02.12.2021 12.00
Sted
Tråante/Trondheim

Saksliste:

013/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
014/21 Klage i sak HO 206/20 Ellen A. Oskal-Spein, Kvænangen kommune - Høyere utdanning 2020 - Stipend
015/21 Klage i sak SR 092/21 Várjjat siida/Reinbeitedistrikt 6, Nesseby kommune - Samiske rettigheter til arealer og ressurser 2021
016/21 Klage i sak SR 006/21 Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter, Saltdal kommune - Regionalutviklingsprosjekt 2021
017/21 Klage i sak HK 047/21 Davvi Álbmogiid Guovddáš, Kåfjord kommune - Kulturtiltak 2021 - Tørkeanlegg