Kalender

Besøker RiddoDuottarMuseat

Sametingsråd Maja Kristine Jåma og politisk rådgiver John Mathis Utsi besøker RiddoDuottarMuseat 24. november 2021 kl. 13.00 for å bli bedre kjent med institusjonen og for å drøfte utfordringer i sektoren. Besøket finner sted på museet De samiske samlinger i Karasjok. 

Dato
26. november 2021
Tid
13:00 - 14:30
Sted
RDM - Sámiid Vuorká-Dávvirat, Kárášjohka/De samiske samlinger, Karasjok