Kalender

Møter næringsministeren

Sametingspresident Silje Karine Muotka møter næringsminister Jan Christian Vestre 20. januar 2022 kl. 09.00-12.00 for å drøfte mineralnæringen, og annen næringspolitikk.

Dato
20. januar 2022
Tid
9:00 - 12:00
Sted
Sámediggi - Sametinget

Kontaktperson: Fagleder Jon Petter Gintal, tel: +47 99 77 48 48