Seminar «Samiske saker i norske domstoler - internasjonale og nasjonale perspektiver»

Møte med sannhetskommisjonen

Sametingsrådet møter leder for sannhets- og forsoningskommisjonen Dagfinn Høybråten 28. januar. Kommisjonen ønsker å orientere rådet om status på sitt arbeid.

Det er ennå uklart om det blir et fysisk eller digitalt møte.

Dato
28. januar 2022
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Digitála/Digitalt