Reindriftsfaglig seminar og temaforelesninger under Jokkmokks marknad 2022

Møte med Sámi allaskuvla om felles strategier i barnehagelærerutdanningen

Sametingsrådene Runar Myrnes Balto og Mikkel Eskil Mikkelsen deltar på møte med Sámi allaskuvla/Samisk høgskole om felles strategier i barnehagelærerutdanningen 24. januar i Kautokeino.

Dato
24. januar 2022
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu - Samisk høgskole, Kautokeino