Kalender

Følger biskopens årstale

Biskop Olav Øygards årstale vil bli avholdt i Tromsø domkirke søndag 16. januar etter gudstjenesten, ca. kl. 14.00. Arrangementet vil i tillegg bli direktestrømmet på Nord-Hålogaland bispedømmes nettsider. Sametingsråd Hans Ole Eira følger årstalen digitalt.

Dato
16. januar 2022
Tid
14:00 - 16:00
Sted
Digitála/Digitalt

I forbindelse med årstalen vil det bli presentasjon av den nye bispekåpen som er lagd av tekstilkunstner Åse Eriksen. Kunstneren vil være tilstede og fortelle om kåpen. Det vil også bli kunsteriske innslag.