Kalender

Nasjonal nettkurs innen samisk språkopplæring for foresatte

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag arrangerer for andre gang nasjonale nettkurs for foresatte til samiske barn utenfor de utenfor de samiske kjerneområdene.  

Dato
9. februar 2022
Tid
19:00 - 21:00
Sted
Digitála/Digitalt

Program: 

  • Velkommen til nettseminar om retten til samisk opplæring ved Katharine Jakola, ass. oppvekst og barneverndirektør, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Barns rett til et samisk barnehagetilbud ved Monja Myreng, Statsforvalteren i Nordland
  • Retten til samisk opplæring ved Markus Setså Borge, jurist, Statsforvalteren i Nordland
  • Læreplaner og undervisningstimer i samisk opplæring ved Kevin Johansen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland
  • Organisering av samisk opplæringstedlig undervisning, fjernundervisning og hospitering/språkopphold  ved Marit Helene Pedersen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Det blir satt av 30 min til spørsmål på slutten av seminaret. Spørsmålene sendes i chatten og besvares muntlig og skriftlig.

Påmelding og mer informasjon om kurset finner du her

Påmeldingsfrist: 7. februar. 2022 

Kontaktpersoner: 
Marit Helene Pedersen
Tlf: 78 95 05 41 / 91 31 02 32

Liv Ingegerd Selfjord
Tlf: 73 19 93 48

Markus Setså Borge
Tlf: 75 53 15 93

 

Arrangør

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag