Kalender

Nasjonal nettkurs innen samisk språkopplæring for barnehage- og skoleeiere

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag arrangerer nasjonal nettkurs for barnehager og skoler utenfor de samiske kjerneområdene.  

Dato
16. februar 2022
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Digitála/Digitalt

Program:

  • Velkommen. Situasjonen for samisk opplæring idag, Katharine Jakola, assisterende oppvekst- og barneverndirektør, Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
  • Opplæringsloven § 6, retten til samisk opplæring, Markus Setså Borge, jurist, Statsforvalteren i Nordland
  • Årshjul, rutiner og statstilskudd for kommuner og privatskoler med samiske elever, Marit Helene Pedersen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Samiske læreplaner i første- og andrespråk. Fag- og timefordeling for elever med samisk, Kevin Johansen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Kort om samisk opplæring gitt som fjernundervisning, Gjermund Eikli, Norsk nettskole
  • Studiehjemler som virkemiddel for rekruttering av samisklærere, Liv Ingegerd Selfjord
  • Vurdering i samisk. Gjennomgang av forskrift og læreplaner, Tone Vindegg, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
  • Barns rett til et samisk barnehagetilbud, Monje Myreng, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland
  • Avslutning, assisterende oppvekst- og barneverndirektør Katharine Jakola

Påmelding og mer informasjon om kurset finner du her

Påmeldingsfrist:
14. februar 2022

Målgruppe:
Kommunedirektører,
kommunalsjefer/oppvekstsjefer,
barnehagestyrer/rektor, lærere og friskoler 

Arrangør

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag