Digitalt infomøte om Interreg 2021-2027

Møte med OED om Øyfjelletsaken

Sametingsråd Maja Kristine Jåma har digitalt møte med Olje- og energidepartementet (OED) 18. januar om situasjonen for reindriften på Øyfjellet.

Dato
18. januar 2022
Tid
14:30 - 15:30
Sted
Digitála/Digitalt

Sametinget har den siste tiden fått flere henvendelser fra reindriften i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om den vanskelige situasjonen de står i fordi reinflyttingen på Øyfjellet ikke lar seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte på grunn av vanskeligheter med å få på plass løsninger for flyttingen med eierne av Øyfjellet vindkraftverk. Sametinget mener at situasjonen er uholdbar og må løses snarest.