Kalender

Komite- og plenumsmøte, 24.- 28. august

I henhold til vedtatt endringer i møteplanen sak 21/20 avholder Sametinget komité og plenumsmøter 24.- 28.08.2020 i Karasjok.

Tidspunkt
Mandag 24.08.2020 09.00 - fredag 28.08.2020 15.00
Sted
Niitohárji, Kárášjohka/Karasjok

Restriksjonene i forbindelse med Covid-19 gjør at plenumsmøtet legges til Niitohárji, som er kommunens idrettshall.

Komitémøtene starter mandag 24. august kl. 09.00 og avsluttes tirsdag 25. august innen kl. 17.00

Plenumsmøtet starter onsdag 26. august kl. 09.00 og avsluttes fredag 28. august innen kl. 15.00.

Se saker og dokumenter

Plenumsmøtet streames direkte på Sametingets nett-TV.

Program (PDF, 273 kB)

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

022/20 Konstituering

023/20 Sametingsrådets beretning om virksomheten

024/20 Kunngjøring av nye saker

025/20 Spørsmål til Sametingsrådet

026/20 Kontrollutvalgets årsmelding 2019

027/20 Redegjørelse – Samisk grunnopplæring og ny opplæringslov

028/20 Fremtidig utvikling av samiske spesialisthelsetjenester
Saksordfører: Aili Guttorm, NSR
Skyggesaksordfører: Jørn Are Gaski, Ap

029/20 Prinsipper for Sametingets museumspolitikk
Saksordfører: Per Mathis Oskal, Ap
Skyggesakordfører: Sandra Andersen Eira, NSR

030/20 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2019
Saksordfører: Ann-Elise Finbog, SfP
Skyggesaksordfører: Karen Anette Anti, NSR

031/20 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Samisk kunstnerråd 2020-2024
Saksordfører: Inger Eline Eriksen Fjellgren, Árja
Skyggesaksordfører: Tor H. Mikkola, Sp

032/20 Ruoktu váimmus - Sametingets nordområdepolitikk
Saksordfører: Cecilie Hansen, Sp
Skyggesaksordfører: Ronny Wilhelmsen, Ap

033/20 Sametingets budsjettbehov 2022
Saksordfører: Tor Gunnar Nystad, NSR
Skyggesaksordfører: Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket