Utstillingsåpning "RUOKTOT - Tilbakeføring av samiske trommer"

Seminar med presentasjon av NIM-rapport og Fosen-saken

Seminar med presentasjon av NIM-rapporten Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder og Fosen-saken.

Dato
23. februar 2022
Tid
9:00 - 12:00
Sted
Digitála/Digitalt

Seminaret arrangeres digitalt, via Teams. Følg seminaret. Tolking via Interactio, kode: NIM

Program:

Velkommen ved sametingspresident Silje Karine Muotka

Del 1
Kl. 09.00 - 09.45 NIM: Presentasjon av rapporten
Kl. 09.45 - 10.00 Pause
Kl. 10.00 - 10.20 Spørsmål og diskusjon, om rapporten
Kl. 10.20 - 10.30 Pause
 
Del 2
Kl. 10.30 - 11.00 Fosen saken, Sametingets administrasjon
Kl. 11.00 - 11.30 Spørsmål og kommentarer