Møte med tverrpolitisk samferdselsutvalg i Hammerfest

Seminar om stedsnavn

Sametinget holder miniseminar om stedsnavn. Seminaret blir streamet og tolket.

Dato
9. mars 2022
Tid
15:00 - 16:30
Sted
Sametinget i Karasjok

Program 9.3.22

15.00-15.05 Velkommen ved Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen  
15.05-15.35 Kartverkets rolle i forvaltninga av lov om stadnamn v/ seniorkonsulent Aud Kirsti Pedersen, Kartverket    
15.35-16.05 Samisk stedsnavntjenestes rolle i navnesaker v/ seniorrådgiver Ardis Ronte Eriksen, Sametinget
16.05-16.15 Pause
16.15-16.30 Spørsmål og avrunding