Kalender

Invitasjon til ume- og pitesamisk språkseminar / Gåhttjom ubmejesáme ja bidumsáme giellatjåhkånibmáj / Guhttjuome ubmejen jah byöhđamen giällatjåhkkaniäbmáje

Sametinget inviterer til ume- og pitesamisk språkseminar i Mo i Rana, 29. og 30. september 2020, på hotell Scandic Meyergården. Seminaret starter tirsdag 29. september med felles lunsj klokken 12.00, og avsluttes onsdag 30. september innen klokken 14.00.

Tidspunkt
Tirsdag 29.09.2020 12.00 - onsdag 30.09.2020 14.00
Sted
Scandic Meyergården, Mo i Rana

I Giellalokten / Språkløftet (j.f s 26) har Sametinget forpliktet seg til å kartlegge dagens situasjon for ume-, pite- og skoltesamiske språk, og til å se på hvilke ressurser som kan bidra til å øke bruken av språkene. En kartlegging vil gi bedre grunnlag for å sette i gang språktiltak i de aktuelle miljøene, og vil gi en oversikt over arbeidet som er gjort og mulige veier videre i arbeidet med å vitalisere ume- pite- og skoltesamiske språk. 

Tema for seminaret er:
- Kartleggingene av umesamisk og pitesamisk språk
- Fremtidsverksted: Vitalisering av umesamisk og pitesamisk språk på norsk side
- Informasjon fra Sametinget om språkprosjekter og innsamling av samiske stedsnavn

Med dette seminaret ønsker Sametinget å skape en møteplass for det ume- og pitesamiske språkmiljøene på norsk side, samt få innspill fra språkmiljøene om veien videre.

Påmelding skjer via følgende link.
Påmeldingsfrist: 20. august 2020

Fullstendig program vil bli publisert på Sametingets nettsider i løpet av august.

Det tas forbehold om at nasjonale retningslinjer for smittevern gjør det mulig å gjennomføre konferansen.

Arrangør

Sámediggi-Sametinget