Webinar - forebygging av vold og overgrep mot barn og unge

Jobber du med barn og unge? 31. mai og 1. juni går årets digitale konferanse Barns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge, av stabelen. Hold av datoene!

Tidspunkt
Tirsdag 31.05.2022 00.00 - onsdag 01.06.2022 00.00
Sted
Digitála/Digitalt

Tema for året er nettrelaterte overgrep mot barn, samt handlingsplanen «Frihet fra vold», regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Rød tråd i årets konferanse er det samiske perspektivet, blant annet ved bidrag fra Ketil Lenert Hansen, som gjennom prosjektet Mihá har forsket på psykisk helse blant unge i den samiske befolkningen.

Du kan lese mer om prosjektet Mihá her

Andre bidragsytere vil være representanter fra hjelpeinstanser og personer som har opplevd ulike former for vold og overgrep.

Konferansen ledes av representanter fra ungdomsrådene i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

Program og skjema for påmelding publiseres nærmere arrangementsdato.

Arrangør: Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, Sametinget, RVTS-Midt og RVTS-Nord

Målgruppe: Du som jobber med barn og unge.

Les mer om webinaret på nettstedet til Statsforvalteren i Nordland: Barns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge