Språkteknologiseminar: Mijá tekno – Gåk giellateknologiddja máhttá åvdedit sámegielajt?

Seminar om Finnmarksloven og FeFo

Sametinget arrangerer åpent seminar om Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) 2. juni 2022, i forbindelse med at sametingsrepresentantenes samles til komitémøter. Seminaret finner sted i plenumssalen på Sametinget. Programmet er lagt opp til ha foredragsholdere som har forsket på Finnmarksloven og FeFo, og bygger også på noen av kapitlene i boka som kom våren 2021; «Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk».

Dato
2. juni 2022
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Sámediggi - Sametinget