Seminar om samisk mediemelding

Sametinget jobber for tiden med en mediemelding som har som mål å styrke den uavhengige samiske pressen og bidra til en allsamisk offentlighet. I den forbindelse inviteres samiske medieaktører og medieforskere til å komme med innspill. Seminaret vil foregå over to dager, med én dag for medieaktører og én dag til medieforskere. Sametingsråd Maja Kristine Jåma deltar på seminaret.

Tidspunkt
Mandag 23.05.2022 09.00 - tirsdag 24.05.2022 16.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

Seminaret vil foregå i Sametingets store auditorium og digitalt.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Liv Inger Somby, 900 56 995

Program Sametingets medieseminar (PDF, 125 kB)