Seminar om ny tospråklighetsmodell

Innlegg på fagseminaret til Forskerforbundet

Sametingsråd Maja Kristine Jåma deltar med innlegg på det årlige fagseminaret til Forskerforbundet, seksjon for museer og kulturminner, i Vadsø 16. september 2022.  

Dato
16. september 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Čáhcesuolu - Vadsø

Tema for seminaret er urfolks- og minoritetspolitikk, forskning og presentasjon, med fokus på det samiske og kvenske. Jåma er invitert til å si noe om hvordan Sametinget prioriterer og forvalter de samiske museene. Seminaret finner sted på museet i Vadsø, Grensen 1.