Seminar om ny tospråklighetsmodell

19. og 20. mai arrangerer Sametinget et seminar om ny tospråklighetsmodell i Alta.

Tidspunkt
Torsdag 19.05.2022 11.00 - fredag 20.05.2022 12.00
Sted
Thon hotel, Áltá/Alta

Som følge av endringer i sameloven, er Sametinget i gang med å se på hvordan finansieringsmodellen av tospråklighetstilskuddet best kan endres. I den sammenheng ønsker Sametinget å invitere kommunedirektører/rådmenn i forvaltningsområdet for samisk språk til et seminar for å få innspill og erfaringer fra dagens tilskuddsordning og hvilke forventinger kommuner har til en ny finansieringsmodell.

Program (DOCX, 13 kB)

Prográmma - julevsámegiella (DOCX, 14 kB)

Prográmma - davvisámegiella (DOCX, 14 kB)

Programme - åarjelsaemiengïele (DOCX, 14 kB)

Kontaktperson: Rådgiver Kirsten Appfjell, tlf. 78 47 41 59, mob. 951 44 804