Møte om krisen i reindrifta

Samisk parlamentarisk råds (SPR) parlamentarikerkonferanse

Det finske Sametinget arrangerer den sjette sameparlamentariske konferansen i Anár-Inare, Finland. Tema for konferansen er klimaendringer, samisk rettighetsutvikling, felles nordiske retningslinjer for forvaltning, bruk og behov for vern av samisk kulturarv og tradisjonell kunnskap. På konferansen deltar fagpersoner fra Sápmi.

Dato
19. mai 2022
Tid
9:00 - 18:00
Sted
Sajos, Anár - Inari

Konferansen holdes i Anár - Inari torsdag 19. mai 2022 på Samisk kultursenter Sajos, Menesjärventie 2A, kl. 09.00-18.00.

Program sameparlamentarikerkonferanse (PDF, 155 kB)