Invitasjon til dialogmøte med Sametingets plan- og finanskomité

Samisk parlamentarisk råds plenumsmøte

Samisk parlamentarisk råds (SPR) plenumsmøte arrangeres i Inari i Finland 20.5.2022, kl 09.00 – 13.00 lokal tid.

Dato
20. mai 2022
Tid
8:00 - 12:00
Sted
Sajos, Anár - Inari

Program SPR plenumsmøte (PDF, 249 kB)

Fellesstyret fremmer følgende forslag til saksliste:

 • Sak SPR 01/2022 Konstituering
  • Navneopprop, bekreftelse av nye medlemmer 
  • Godkjenning av  innkalling og saksliste
  • Valg av møteledere
 • Sak SPR 02/2022 Styrets virksomhetsrapport (implementering av handlingsplan)
 • Sak SPR 03/2022 Handlingsplan for Samisk parlamentarisk råd for neste periode
 • Sak SPR 04/2022 Samisk parlamentarisk råds ungdomspolitiske råd informerer om sin virksomhet
 • Sak SPR 05/2022 Rapport fra Samisk parlamentarisk råds utvalg for identifisering av grensehindringer i samiske områder
 • Sak SPR 06/2022 SPR møteplan for 2022/2023
 • Sak SPR 07/2022 Skifte av ledelse i Samisk parlamentarisk råd
 • Sak SPR 08/2022 Avslutning av møtet