Møte om krisen i reindrifta

Sametingsråd Runar Myrnes Balto og politisk rådgiver John Mathis Utsi har møte med styreleder Renate Larsen i Helse Nord om beitekrisen i reindrifta. 

Dato
18. mai 2022
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Romsa/Tromsø - digitalt

Administrativt deltar seksjonssjef Lisbeth Vesterheim Skoglund og seniorrådgiver Jon Petter Gintal.