Workshop KVU- Nord-Norgebanen

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, EMRIP

Den 15. sesjon Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, EMRIP.  Sametingspresident Silje Karine Muotka og politisk rådgiver Eirik Larsen deltar på EMRIP.

Kort om EMPIR: EMRIP består av fem eksperter, en fra hver region og har i oppgave å legge fram studier og faglig baserte råd til Menneskerettighetsrådet og påse at FNs medlemsstater følger urfolksdeklarasjonen som er ratifisert av FN.

Dato
5. juli 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Geneve