Møte i nasjonalt forum for barnehagekvalitet

Åpning av skoleåret 2022- 2023 på Sámi allaskuvla

Invitasjon til åpning av skoleåret 2022-2023 på Sámi allaskuvla, Diehtosiida. 

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltar

Dato
24. august 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Diehtosiida, Guovdageaidnu/Kautokeino