Møte mellom Sametinget, FeFo og Finnmark kraft AS

Sametinget deltar på Arendalsuka

Dialog med tema: "Hva er kystsamfunnets bidrag til det grønne skiftet?" 

Politisk rådgiver Eirik Larsen deltar.

Dato
16. august 2022
Tid
14:00 - 17:00
Sted
Arendal