Møte i Sametingets eldreråd

Deltar på Arendalsuka

Sametinget er medarrangør under Arendalsuka. Sametingspresident Silje Karine Muotka deltar på forskjellige debatter under Arendalsuka. Politisk rådgiver Eirik Larsen deltar også.

Tidspunkt
Tirsdag 16.08.2022 00.00 - torsdag 18.08.2022 00.00
Sted
Arendal

Debatt tirsdag 16. august kl. 15.15-16.00 i Lavvoen: Hvem vinner kampen om sjøarealene? Vern og bruk - hånd i hånd? Arrangør: Nordområdepartnerskapet/UiT Norges arktiske universitet, Senter for hav og arktis UiT

Debatt onsdag 17. august kl. 11.10-12.00 i Lavvoen: Arktis - Der det kniper mest. Arrangør: Nordområdepartnerskapet, GRID-Arendal, Tromsø Kommune, NIVA, UiT Norges arktiske universitet

Debatt onsdag 17. august kl. 13.00-13.45 i Eureka, kursrom 2: Hvordan undervise om FNs bærekraftsmål og seksuelle rettigheter på samisk i en og samme skoletime? Arrangør: Sex og Politikk!

Debatt onsdag 17. august kl. 15.00-15.45 i Lavvoen: Folk i nord: Hvordan blir vi flere? Arrangør: Nordområdesenteret, Nord Universitet, Nordområdepartnerskapet

Torsdag 18. august fra ca. 12:30 til 13:15: Lavvodialog med sametingspresidenten og stortingspresident Masud Gharahkhani. Temaer for lavvudialogen er: Internasjonalt samarbeid i nord, arealbruk, klima og energi og folk i nord.

Poltitisk rådgiver Eirik Larsen deltar i dialogen "Hva er kystsamfunnets bidrag til det grønne skiftet?".

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i.