Møte med Dáiddadállu

Møte mellom Sametinget, FeFo og Finnmark kraft AS

Sametingsråd Hans Ole Eira skal ha møte med FeFo og Finnmark kraft AS. Agenda for møtet er hvordan vi i fellesskap kan møte situasjonen med forventet økt press på vindkraftutbygging på bakgrunn av nye signaler fra regjeringen. Finnmark kraft AS vil gi en presentasjon av selskapet og bakgrunnen for etableringen. Fra Finnmark kraft møter styreleder Per Erik Ramstad og administrerende direktør Egon Leonardsen. Fra FeFo møte styreleder Máret Guhttor og direktør Jan Olli.

Dato
24. juni 2022
Tid
12:30 - 15:30
Sted
Sámediggi - Sametinget