Møte i Sametingets kontrollutvalg

Sametingets kontrollutvalg har møte i Bergen 30. juni 2022, kl. 09.00-15.30. Møtet finner sted på Scandic Neptun, Valkendorfsgate 8, 5012 Bergen.

Dato
30. juni 2022
Tid
9:00 - 15:30
Sted
Bergen

Saksliste:

11/22 Innkalling og godkjenning av sakslista
12/22 Regnskapsoversikt pr. 31.05.22. Administrasjonen legger fram regnskapsoversikten
13/22 Åsjord Økonomi og Rettshjelp AS – framlegg av bestilling BS 01/22 – Sametingets årsregnskap 2021
14/22 Åsjord Økonomi og Rettshjelp AS – framlegg av bestilling BS 02/22 – Sametingsrådets møtebøker 2021
15/22 Åsjord Økonomi og Rettshjelp AS – framlegg av bestilling BS 03/22 – Sametingets klagenemndas møtebøker 2021
16/22 Åsjord Økonomi og Rettshjelp AS – framlegg av bestilling BS 04/22 – Riksrevisjonen beretning for 2021
17/22 Åsjord Økonomi og Rettshjelp AS – ny bestilling BS 05/22 – utvidet pensjonsordning for sametingsrepresentanter – praktisk eksempel
18/22 Sametingets valgmanntall – orientering om saken
19/22 Eventuelt

Lunsj 12.00-12.30