Møte om folkehelsestudien SAMINOR 3

Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner i samiske samfunn

Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet inviterer offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner til konferanse om vold og overgrep i samiske samfunn i Alta 30.-31. august 2022. Sametingsråd Runar Myrnes Balto og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans Petter Aasen vil åpne konferansen.

Tidspunkt
Tirsdag 30.08.2022 11.30 - onsdag 31.08.2022 14.00
Sted
Scandic hotell, Áltá/Alta

Vold og overgrep i samiske samfunn er en utfordring som må løses i fellesskap mellom det samiske samfunnet og norske myndigheter. Arbeidet for å forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn sees i sammenheng med det generelle arbeidet mot vold og overgrep, men også i lys av pågående initiativer for å fremme samisk språk og kultur. Også øvrig arbeid som kan bidra til å styrke den gjensidige tilliten mellom norske myndigheter og den samiske befolkningen er viktige i denne sammenhengen.

Konferansen tar opp temaer som vold og seksuelle overgrep i en urfolkskontekst, samarbeidsformer og samarbeidsforum, det kommunale og regionale tilbudet og politiets roller og ansvar. 

Konferansen vil finne sted på Scandic Hotel i Alta fra 30. august kl. 11.30 til 31. august kl. 14.00. Konferansen, inkludert lunsj 30. og 31. august og konferansemiddag 30. august, er gratis. Transport og eventuell overnatting må deltakerne selv bekoste. Det er begrenset med plasser så det anbefales å være tidlig ute med påmelding. 

Påmelding finnes nederst på på denne linken.  Denne lenken er nå gjenåpnet og det er mulig å melde seg på konferansen. Program for konferansen vil bli lagt ut på denne lenken i god tid før konferansen.

Program for dagene finnes her: Konferanse om vold og overgrep i samiske samfunn (PDF, 197 kB)

Link for streaming av konferansen