Møte med RKBU Nord om samiske fosterbarn/barnevern

Møte om folkehelsestudien SAMINOR 3

Sametingsråd Runar Myrnes Balto deltar på møte med Senter for samiske helseforskning angående  folkehelsestudien SAMINOR 3.

Dato
28. juni 2022
Tid
13:00 - 16:00
Sted
Sámediggi - Sametinget