Konsultasjonsmøte om tilskudd til samisk språk i grunnopplæringen

Møte med RKBU Nord om samiske fosterbarn/barnevern

Sametingsråd Runar Myrnes Balto deltar på digitalt møte med RKBU Nord om Samiske fosterbarn/barnevern og Mihá-prosjektet: Samehets, resiliense og mental helse

Dato
30. juni 2022
Tid
11:00 - 13:00
Sted
Digitála/Digitalt