Sametingsråd deltar ved åpning av studieår 2022/23 - Nord universitet

Konsultasjonsmøte om tilskudd til samisk språk i grunnopplæringen

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltar på digitalt konsultasjonsmøte om tilskudd til samisk språk i grunnopplæringen med Kunnskalpsdepartementet.

 

Dato
30. juni 2022
Tid
12:30 - 13:30
Sted
Digitála/Digitalt