Åpner Hamsundagene

ČSV 50 år - jubileumsarrangement

ČSV 50 års jubileumsarrangementer i Sirbmá.  

Oppdaterer når programmet er ferdig.

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltar,

Dato
13. august 2022
Tid
11:00 - 22:00
Sted
Sirbmá