Åpner kultursti på Snubba

Møte med Totalberedskapskommisjonen

Sametingsråd Runar Myrnes Balto og politisk rådgiver Eirik Larsen møter Totalberedskapskommisjonen. Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 21. januar 2022, for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Som en del av informasjonsinnhentingsfasen vil kommisjonen møte Sametinget. Kommisjonen skal levere sin utredning 5. juni 2023.

Dato
1. september 2022
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Digitála/Digitalt