Presentasjon av nye samiske veivisere

World Indigenous Peoples´ Conference on Education (WIPCE)

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltar på opplæringskonferansen World Indigenous Peoples´ Conference on Education (WIPCE) i Adelaide, Australia, 26.- 30. september 2022. Sametingsråden er hovedtaler i konferansen.

Tidspunkt
Mandag 26.09.2022 00.00 - fredag 30.09.2022 00.00
Sted
Adelaide, Australia