Samiske spesialpedagogiske fagdager 2022

Åpner kultursti på Snubba

Sametingspresident Silje Karine Muotka åpner kultursti og minnetavle på Snubba i Evenes kommune. Kulturstiåpningen er en del av programmet til Snubbadagen 5. august. Presidenten åpner stien sammen med ordfører og Snubba grendelag.

Dato
5. august 2022
Tid
11:00 - 15:20
Sted
Duorga/Snubba

Snubba grendelag er arrangør/vert for Snubbadagen.

Kulturstien er et samarbeid mellom Sametinget, Snubba grendelag, Evenes kommune og Várdobáiki.

Program Snubbadagen 2022 (PDF, 227 kB)