Nord-konferansen samisk og urfolk 2022

Klima- og miljøministeren besøker Sametinget

Torsdag 25. august får sametingspresident Silje Karine Muotka besøk av klima- og miljøminister Espen Barth Eide i Karasjok.

Dato
25. august 2022
Tid
11:00 - 14:00
Sted
Sámediggi - Sametinget

Program:

  • 11.00-11.30: Omvisning i parlamentsbygningen
  • 11.30-12.00: Lunsj
  • 12.00-14.00: Møte

Følgende tema vil bli drøftet under møtet:

  • Areal: vern gjennom bruk
  • Motorferdsel i utmark
  • Lodden: vårvinterjakt på ender
  • Beitenæringenes rovdyrproblemer
  • Laks: situasjonen i tanavassdraget, sjølaksefiske, pukkellaks, grenseoverskridende forvaltning og forvaltningsmodeller for tanalaksen, overføring av tradisjonell kunnskap til nye generasjoner, tanagruppen og veien videre