Dialogkonferanse om klima, naturmangfold og areal

Åpning av studieåret 2022/2023 ved UiT i Alta

Dato
19. august 2022
Tid
12:00 - 14:00
Sted
UiT Campus Alta

Program

– Akademisk prosesjon fra Alta Motettkor-Sang ved Alta Motettkor

– Tale ved dagens hovedtaler 

– Tale ved prorektor Camilla Brekke

– Hilsen fra ordfører Monica Nielsen

– Hilsen fra studentparlamentsleder Jonas Dahlberg Toft

Arrangør

UiT Alta