Presentasjon av Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov

Reindriftsseminar

Politisk rådgiver Eirik Larsen deltar med innlegg på reindriftsseminar i regi av Statsforvalteren i Nordland, Landbruks- og reindriftsavdelingen. 

Tema for seminaret er omdømmebygging, samiske rettigheter og kommunikasjon i reindrifta i Nordland. Seminaret holdes på Rognan 27-.28.september.

Tidspunkt
Tirsdag 27.09.2022 09.00 - onsdag 28.09.2022 16.00
Sted
Rognan