Sametingets oppvekst-, omsorg- og utdanningskomité på komitéreise

Møte om samisk helse

Sametingsråd Runar Myrnes Balto møter stortingsrepresentant for Rødt og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité Seher Aydar i Karasjok 27. september. Tema er samisk helse.

Dato
27. september 2022
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Sámediggi - Sametinget