Besøker Tana og Varanger Museeumssiida

Samisk litteraturdag i Alta

Sametingets bibliotek og Samisk forfatterforening inviterer til samisk litteraturdag på Alta kino og Alta bibliotek 25. oktober.

Dato
25. oktober 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Áltá-Alta

Kl. 10.00 og Kl. 11 Arrangement for barn på biblioteket:

Beate Heide ja Liv Tone Boine: «Mun lean Kimme» / «Kim, det er meg»

Kl 12 Arrangement for barn på biblioteket:

Mary Ailonieida Sombán Mari: «Arvedávgeriikii»

Alta kino

13:00 Åpning

13:15 - 14:45 Hva engasjerer unge forfattere?:

Ailu Valle, Niillas Holmberg, Saia Stueng, Anne Márjá G. Graven

Paneldebatt ledes av: Sajje Solbakk, Festivalsjef for Riddu Riđđu.

14:45 - 15:15 Pause

15:15 - 16:00  Forfattersamtale:

Lisa Monica Aslaksen samtaler med forfatter: Mary Ailonieida Sombán Mari, «Beaivváš mánát» / «Leve blant reptiler». 

Boka er nominert til Nordisk råds litteraturpris.

16:00 -16:45 Prosjektet Čális fal! Forfatterstudiet:

Inga Ravna Eira

Anne Olli leser «Mu diktagirji»

Katri Somby leser dikt

16:45 - 17:30 Forfattersamtale:

Niillas Holmberg samtaler med Inger-Mari Aikio om boka: «Otne lea mu maŋimuš beaivi»

18:00 Varm mat på Alta biblioteket

18:30 - 20:00 Forfattere leser på biblioteket:

Risten Sokki «Searaid fearánat»

Sollaug Sargon «Duđa eallimii»

Inger-Mari Aikio «Otne lea mu maŋimuš beaivi»

Mary Ailonieida Sombán Mari «Beaivváš mánát» / «Leve blant reptiler» 

Simon Issat Marainen «Áddjá ja boazu» / «Áddjá og reinen»