Møte med RBD 14A ang mineralleiting i Porsanger

Nordisk konferanse om samisk immateriell kulturarv

Sametingsråd Maja Kristine Jåma deltar med innlegg på Nordisk konferanse om samisk immateriell kulturarv, som arrangeres i Trondheim 3. - 4. november.

Tidspunkt
Torsdag 03.11.2022 12.30 - fredag 04.11.2022 13.00
Sted
Trondheim – Ringve Musikkmuseum, MiST

Målet med konferansen er å øke forståelsen for og bevisstheten om samisk immateriell kulturarv med utgangspunkt i bærekraftig utvikling. 

Gjennom faglige innlegg og debatter, vil konferansen bidra til en bred diskusjon rundt vern og videreføring av praksiser, tradisjoner, språk og kunnskap i Sápmi. Sivilsamfunnet er selve omdreiningspunktet for videreføring av kunnskap og praksiser, og sentrale aktører og institusjoner skal diskutere hvilke mekanismer som hemmer og fremmer videreføring av urfolkskunnskap og kunnskapsdeling i stort. 

Konferansen inngår i Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2022 og følger opp arbeidet med implementeringen av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003. Konferansen er et samarbeid mellom Sametinget i Norge og Kulturrådet, og andre parter fra Finland og Sverige. Den vil bli strømmet.

Konferansen starter torsdag 3. november kl. 12.30, (lunsj 11.30–12.30) og avsluttes med en matbit fredag 4. november kl. 13.00.

Påmeldingsskjema

Program

English version:

Nordic Conference on Sámi Intangible Cultural Heritage

The purpose of the conference is to increase knowledge, understanding and awareness of Sámi intangible cultural heritage with the sustainability goals as a backdrop. The conference will contribute to a broad discussion around safeguarding of intangible cultural heritage in Sápmi. The civil society is in the centre for the work with intangible cultural heritage, and we will invite key actors and institutions to participate in discussions regarding mechanisms that inhibit and promote the passing on of indigenous and traditional knowledge. The aim of the conference is to develop good strategies to ensure that important knowledge, skills and practices will be passed on to the next generation.

The conference contributes to the program for Norway’s presidency of the Nordic Council of Ministers and will also follow up the work on the implementation of UNESCOs convention of safeguarding intangible cultural heritage of 2003. The event is a collaboration between the Sámi Parliament in Norway and Arts Council Norway, in addition to relevant institutions in Sweden and Finland.

The presentations will be available in English, and the conference will be streamed.

The conference starts Thursday November 3, 12.30 CET (lunch from 11.30-12.30), and ends with a grab to go lunch Friday November 4 at 13.00 CET. 

Register