Deltar ved vigslingen av Máze Zion

Barnevernskonferanse: Hvordan sikre samiske barns rettigheter når barnet er under barnevernets omsorg

Sametingsråd Runar Myrnes Balto, i samarbeid med Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASÁG /NASAK) og Norsk fosterhjemsforening inviterer til barnevernkonferanse på Radisson Blu Hotell i Tromsø 9.- 10. november.

Tidspunkt
Onsdag 09.11.2022 09.00 - torsdag 10.11.2022 14.00
Sted
Radisson Blu Hotel, Romsa/Tromsø

Ny barnevernslov sikrer at barns etnisitet, språk, kultur og religion skal ivaretas i barnets - beste vurdering, og samiske barn særskilte rettigheter skal ivaretas. Samiske barns rettigheter som urfolks barn er ikke tilstrekkelig kjent innenfor barnevernet, og deres rett til en oppvekst med samisk språk og kultur, etterspørres og synliggjøres lite. Samiske barn under offentlig omsorg registreres ikke ved etnisitet, språk eller kultur. Dette medfører at vi har lite dokumentert kunnskap om samiske barnas livssituasjon, deres helse og levekår, og hvorvidt de får ivaretatt sine rettigheter til språk og kultur.

På konferansen vil vi ha fokus på samiske barn rettsikkerhet, identitet, språk og kultur.

Oppdatert program (DOCX, 52 kB)

Meld deg på konferansen. Påmeldingsfrist: 31. oktober 2022.