Åpent møte/seminar om lodden/vårjakt på ender

Møte med Alta kommune

Sametingsråd Runar Myrnes Balto har møte med ordfører Monica Nielsen og Kristin Jensen, som er leder i hovedutvalg for helse og sosial.

Tema:

- Sosialt arbeid og samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Alta kommune.  

Dato
23. september 2022
Tid
12:30 - 13:30
Sted
Áltá-Alta