Kulturrådets årskonferanse

The International Gathering of Indigenous Salmon Peoples

Sametingspresident Silje Karine Muotka og politisk rådgiver Anne Torill Eriksen deltar på The International Gathering of Indigenous Salmon Peoples i Kanada. 

Temaer er hvordan urfolks tradisjonellkunnskap om laksefiske må ivaretas og styrkes både nasjonalt og internasjonalt. Målet med møtet er å dele kunnskap og erfaringer, samt å styrke det internasjonale faglige-, politiske- og rettighetssamarbeidet mellom ulike urfolksgrupper.  

Tre dagers møtet er hos xʷməθkʷəy̓əm - Musqueam folket i  Vancouver, Canada.

 

Tidspunkt
Lørdag 01.10.2022 09.00 - mandag 03.10.2022 18.00
Sted
Vancouver Canada

Program:

Saturday, October 1st, 2022
3pm to 7pm PST

Sametingspresidenten møter presidenten i Samerådet, sammen med representanter for ulike samiske organisasjoner, for å snakke om tidligere og kommende rettslige prosesser knyttet til fisket i etter Tanalaks.

Sametingspresiden og politisk rådgiver (ATEB) deltar på en seremoni sammen med andre urfolk på xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) Cultural Centre, i forbindelse med The International Gathering of Indigenous Salmon Peoples (ISP), hvor Sametinget på norsk side er medarrangør

Sunday, October 2nd, 2022

8:30am to 4:30pm PST

Søndag 2. oktober: Sametingspresidenten holder innlegg om og deltar i en panelsamtale på xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) Cultural Centre, hvor hun blant annet vil snakke om urfolks matsystemer og hvordan småskala fiske i de arktiske områdene er en del av dette.

Monday, October 3rd, 2022

8:30am to 4:30pm PST

Mandag 3. oktober: Sametinget deltar på et vitenskapelig seminar om lakseforvaltning og bruk av tradisjonell kunnskap på xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) Cultural Centre, i forbindelse med The International Gathering of Indigenous Salmon Peoples (ISP), hvor Sametinget på norsk side er medarrangør.

Symposiet «International Year of the Salmon (IYS) Synthesis Symposium» (kanskje med et innlegg sammen med andre urfolksledere, men dette er ikke fastsatt ennå)

President Muotka holder, som en av flere urfolk, appell under åpningen av det vitenskapelige symposiet «International Year of the Salmon (IYS) Synthesis Symposium», og vil kaste lys over viktigheten av urfolks reelle medvirkning i forvaltningen av laks.

A day of exploring the ways in which academic scholarship exists in reciprocal support with Indigenous community partners and salmon for the future sustainability of people and fish. This is a hybrid event with digital participation possible. To register for participation through Zoom, please follow this link: Meeting Registration - Zoom

The ISP precedes the International Year of the Salmon Synthesis Symposium:  

IYS Synthesis Symposium – International Year of the Salmon

During the IYS symposium, the SALCUL project will be presented under the Human Dimensions Theme Session.

Sunday, October 5th, 2022

Program for dagen foreløpig ikke bekreftet

Kontaktperson: rådgiver Vegard Jakobsen Bæhr 

Les mer om The International Gathering of Indigenous Salmon Peoples (PDF, 251 kB) her.