International Conference on Sámi Research Data Governance

Kulturrådets årskonferanse

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltar på Kulturrådets årskonferanse “Språk er makt” 8. november i Larvik. Mikkelsen deltar også på panelsamtale om hva som kreves av kulturpolitikken for å sikre språklig likeverd og demokratisk deltakelse.

Dato
8. november 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Larvik